Olje Yamalube Rear Axle Oil 1L

13,64 €
Na zalogi Dostava: od 3 do 7 dni
SKU
YMD650490153
Datumi dostave so informativne narave. Pri dostavi lahko prihaja do zamud na katero nimamo vpliva.
Stavki o nevarnosti:
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Previdnostni stavki - Splošno:
P101 Ce je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
Previdnostni stavki - Preprecevanje:
P273 Prepreciti sprošcanje v okolje.
Previdnostni stavki - Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/posodo ...
Več informacij
Maloprodajna cena 8.86
Proizvajalci Yamaha
Product Tmpl Id 27217